Value

Of het nu om een kort cyclische agile omgeving gaat, om het V-model of dat er zelfs nog volgens de watervalmethode wordt gewerkt, met het VALUE model van To The Point Company weet je zeker dat er geen belangrijke stappen worden overgeslagen. Waar er waarde moet worden toegevoegd met applicaties, processen en data is het VALUE model een leidraad die houvast biedt.

VALUE Model

Iedere fase van het VALUE model kent eigen specifieke aandachtspunten en methoden en technieken die bijdragen aan de toegevoegde waarde van een fase. Daarnaast brengen de To The Point Company collega’s, met hun jarenlange ervaring, waardevolle tips mee die zij hebben opgedaan bij diverse opdrachtgevers.

VALUE model

Value diensten x Value model = Value2

V – Verkennen

In deze fase is het belangrijk een goed globaal beeld te krijgen van een situatie of omgeving. Een eerste verkenning van de stakeholders en de verschillende behoeften hoort hier ook bij.

A – Analyseren

Op basis van een verkenning of globale inschatting wordt gestart met een verdere detaillering, soms ook refinement genoemd. Dit is het moment om de vertaalslag te maken van behoeften op hoger niveau naar een verder uitgewerkt en meer in detail omschreven oplossing. 

L – Leveren

Nadat de oplossing in voldoende mate duidelijk is, kan er gestart worden met het ontwikkelen daarvan. Dit kan het programmeren van een applicatie zijn maar ook het opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen of het ontwikkelen van een nieuw rapport.

U – Uitrollen

Eenmaal gereed dient een oplossing (dit kan ook een MVP zijn) door de beoogde doelgroep in gebruikt te worden genomen. In deze fase wordt er expliciet aandacht besteed aan alles dat er nodig is voor een succesvolle overdracht van de oplossing aan de gebruikersorganisatie, van voorbereiding tot migratiesupport en training.

E – Effectueren

Tot slot, effectueren dat als laatste maar ook als eerste fase gezien kan worden. Laatste omdat in deze fase een gebruiker wordt ondersteund bij het dagelijks gebruik van een oplossing. In deze fase is het belangrijk dat er continu aandacht is voor toegevoegde waarde. Dat maakt dat het ook als eerste fase gezien kan worden omdat hier nieuwe wensen en eisen worden ontdekt die weer input zullen zijn voor een nieuwe verkennende en analyse stap…

Value diensten x Value model = Value2

Scroll naar top
Chat openen
1
To The Point Company
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?